Projektowanie

 

Odbiorca Nazwa projektu Forma leku Zakres
SYNEKTIK S.A. Projekt Zakładu Radiofarmaceutyki Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Wszystkie branże
Euromedic Diagnostic Polska Sp. z o.o. Zwiększenie liczby pacjentów Diagnostyka PET Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Wszystkie branże
3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. Projekt Zakładu Plastry lecznicze Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Wszystkie branże
Polfa Warszawa S.A. Pralnia czysta Płynne, sterylne Projekt wykonawczy
klimatyzacja
automatyka
Białostocki Park Naukowo – Technologiczny Laboratorium Obrazowania Medycznego Diagnostyka PET/MR Projekt technologiczny
Vetos – Farma Sp. z o.o. Projekt Wydziału Formy płynne, aseptyczne Projekt koncepcyjny
ASA Sp. z o.o. Projekt Zakładu Formy stałe Projekt koncepcyjny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Wszystkie branże
IBSiS Biomed S.A. Projekt zwierzętarni Szczepionki Projekt koncepcyjny
Projekt wykonawczy
Wszystkie branże
IBSiS Biomed S.A. Modernizacja – laboratoria KJ Szczepionki Projekt koncepcyjny
Wszystkie branże
IBSiS Biomed S.A. Modernizacja Wydziału, Centrum Badawczo-Rozwojowe Szczepionki Projekt koncepcyjny
Projekt wykonawczy
Wszystkie branże
IBSiS Biomed S.A. Modernizacja – wydział liofilizacji Szczepionki Projekt koncepcyjny
Projekt wykonawczy
Wszystkie branże
Espefa Kraków Budynek magazynowo-biurowy Formy stałe Projekt koncepcyjny
Wszystkie branże
Jelfa S.A. ( Valeant )  Budynek produkcyjny Stały , wysokoaktywny Projekt koncepcyjny – 2 opcje, porównanie, wszystkie branże,
IFOTAM Modernizacja Wydziału produkcyjnego HAPI Projekt technologii, Projekt wentylacji i klimatyzacji
Jelfa S.A. ( Valeant ) Modernizacja Wydziału Ampułkarni SVP Modernizacja systemu monitoringu
Biowet Puławy Budynek Zwierzętarni Kontrola leków, obszar zakaźny Projekt koncepcyjny

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy ,

Wszystkie branże

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Modernizacja Zwierzętarni Badania naukowe Projekt wykonawczy :

Budowlany, elektryka, klimatyzacje i wentylacje , instalacje

IFOTAM Laboratorium Kontroli Jakości HAPI Projekt technologii, Projekt
AGILA SPECIALITIES POLSKA Sp. z o.o. Modernizacja systemu Monitoringu SVP Projekt wykonawczy : monitoring cząstek w obszarze rozlewu

 

Realizacje

Odbiorca Nazwa projektu Forma leku Zakres
Polfa Warszawa S.A. Pralnia czysta Płynne, sterylne Klimatyzacja , automatyka
LEK S.A. System BMS i EMS Tabletki System BMS i EMS dla strefy produkcyjnej
IFOTAM Modernizacja Wydziału produkcyjnego HAPI Demontaż systemu wentylacji po poprzednim wykonawcy, budowa nowego systemu , kwalifikacja projektu DQ, kwalifikacja systemu wentylacji i klimatyzacji IQ/OQ/PQ, rekwalifikacja pomieszczeń
Jelfa S.A. ( Valeant ) Modernizacja Wydziału Ampułkarni SVP Montaż systemu monitoringu, analiza ryzyka, DQ, kwalifikacje IQ/OQ/PQ
AGILA SPECIALITIES POLSKA Sp. z o.o. Modernizacja systemu Monitoringu SVP Montaż systemu monitoringu cząstek, kwalifikacje IQ/OQ/PQ
IFOTAM Modernizacja Laboratorium Kontroli Jakości HAPI Budowa systemu klimatyzacji, kwalifikacje pomieszczeń i  klimatyzacji i wentylacji IQ/OQ/PQ

 

Kwalifikacje i walidacje

Odbiorca Zakres prac
SYNEKTIK S.A. VMP, DQ, IQ, OQ , PQHVAC, gazy, pomieszczenia, systemy produkcyjne
Profarm PS Sp. z o.o. VMP, IQ, OQ, PQHVAC, pomieszczenia, środki transportu
3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. VMP, DQ, IQ, OQ, PQSystemy produkcyjne, HVAC
LEK S.A. DQ, IQ, OQ, PQHVAC, SCADA, pomieszczenia, sprężone powietrzeMapowanie magazyny
Monrol Poland Sp. z o.o. DQ, IQ, OQ, PQHVAC, gazy, pomieszczenia, systemy produkcyjne
Baxter Polska Sp. z o.o. DQ, IQ, OQ, PQHVAC, BMS, RMS, mapowanie magazyny, kwalifikacja autoklawów, komory klimatyczne, mycie zbiorników
FIEGE Sp. z o.o. VMP, IQ, OQOprogramowanie , mapowanie magazyny
Baxter Manufacturing Sp. z o.o. IQ, OQ, PQSystem WFI
TZF „POLFA „ IQ, OQ, PQAutoklawy
Instytut Farmaceutyczny OQSystemy produkcyjne
Agila Specialities IQ, OQLiczniki cząstek, mycie zbiorników, para czysta, gazy
WZF Polfa S.A. VMP, IQ, OQ, PQSystemy produkcyjne, gazy czyste, HVAC, BMS, RMS, pomieszczenia
Messer Polska Sp. z o.o. VMP, IQ, OQ, PQSystemy produkcyjne
Takeda Kwalifikacja magazynów i chłodni
Mylan Walidacja procesów
Sensilab Polska Sp. z o.o Kwalifikacja pomieszczeń i systemu HVAC