Szkolenia

Szkolenie personelu jest jednym z podstawowych wymogów dla wytwórców leków, którzy zamierzają utrzymywać wysoki standard. Magfarm Group przygotowuje szkolenia zgodnie z wymaganiami GxP (Good Laboratory Practice, Good Clinical Practice, Good Manufacturing Practice, Good Distribution Practice). Wykłady są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów praktyków.

Magfarm Group oferuje pracownikom przemysłu farmaceutycznego szkolenia bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i w bardzo szerokim zakresie tematycznym. Kursy przygotowywane są na poziomie podstawowym, zaawansowanym i dla ekspertów. Często łączymy je z warsztatami, rozwiązaniem konkretnego problemu lub opracowaniem dokumentacji.

Posiadanie przez nas wykwalifikowanej kadry inżynierów pozwala nam na świadczenie usług z branży konsultingu budowlanego.

Tematyka przykładowych szkoleń podana jest poniżej. Na życzenie Państwa przygotujemy szkolenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami.

1 Przepisy dotyczące wytwarzania produktów leczniczych
2 Dobra praktyka wytwarzania
3 QA – Zapewnienie jakości
4 QP w systemie jakości
5 QC – Kontrola jakości
6 Laboratoria QC
7 Mikrobiologia farmaceutyczna
8 Walidacja Metod Analitycznych
9 Audyty jakości
10 Audyty u producentów substancji
11 Kwalifikacje dostawców
12 Analiza ryzyka
13 Wymagania dotyczące badania i rozwoju produktów leczniczych
14 QbD – Quality by design
15 Transfer technologii
16 Badania stabilności
17 Systemy i urządzenia
18 Inżynieria farmaceutyczna
19 Odbiór i kwalifikacje
20 Systemy HVAC & Czyste pomieszczenia
21 Uzytkowanie i walidacja czystych pomieszczeń
22 Walidacja systemów komputerowych – Systemy sterujące
23 Walidacja systemów komputerowych – Systemy IT
24 Walidacja procesu i optymalizacja
25 Walidacja czyszczenia
26 Produkcja sterylna
27 Produkcja aseptyczna
28 Walidacja produkcji sterylnej
29 Wytwarzanie form stałych
30 Walidacja produkcji form stałych
31 Produkcja maści i kremów & Walidacja
32 Wymogi dla produktów ziołowych
33 Pakowanie i dystrybucja produktów leczniczych
34 Wymagania w stosunku do substancji farmaceutycznych
35 GMP w produkcji substancji
36 Walidacja produkcji substancji
37 Statystyka farmaceutyczna – podstawowa
38 Statystyka farmaceutyczna – dla zaawansowanych
39 Trening lektorów GxP – podstawowy
40 Trening lektorów GxP – dla zaawansowanych
41 Dobra Praktyka Dystrybucyjna