Kwalifikacje

Wykonujemy kwalifikacje i walidacje wszystkich systemów wspomagających i urządzeń produkcyjnych.

W ramach prac wstępnych przygotowujemy VMP- Główny Plan Walidacji – włącznie z analizą wpływu i analizą ryzyka.

  • DQ- Kwalifikacja projektu
  • IQ- Kwalifikacja instalacji
  • OQ- Kwalifikacja operacyjna
  • PQ- Kwalifikacja procesowa
  • PV- Walidacja produktu

Udzielamy wsparcia przy :

  • CV- Walidacja czyszczenia
  • WAM- Walidacja metod analitycznych

Prace prowadzimy według schematu :

  • Opracowanie protokołów kwalifikacji lub walidacji
  • Przeprowadzenie testów

Opracowanie raportów